A Szirén Integrált Könyvtári rendszer fejlesztése 1985-ben kezdődött. Egy 2003-ban indult, kiterjedt közös munka eredményeként született meg a nagy nemzetközi könyvtári rendszerekkel egyenrangú, sőt sok tekintetben azokon túlmutató szoftver, amely a korábbi hagyományokat és értékeke megtartva folyamatosan és dinamikusan fejlődik tovább.

Jelenleg hét ország 1600 könyvtára használja, legfőbb jellemzői röviden:

Országos Közös Katalogizálás alapja a Szirénbe beépített Z39.50-es kliens modul, valamint az, hogy szerverünk Z39.50-es.

A rendszer lényege: ha bármelyik könyvtárban leírnak egy dokumentumot, az azonnal fölkerül a központi szerverre. A Szirén adatbeviteli űrlapján szerverünket közvetlenül elérve, néhány kattintással az összes többi könyvtár azonnal átemelheti a leírást. A rendszer hatalmas előnye, hogy tetszőleges típusú dokumentum (könyv, audiovizuális, hangdokumentum, folyóirat, cikk) analitikákkal, a többkötetes dokumentumok közös adatokkal és kötetleírásokkal egy mozdulattal átvehetők. A rendszer saját központi adatbázisunkon kívül 450 külföldi könyvtárat is közvetlenül elér, tehát ugyancsak a Szirénbe átemelhető pl. a Library of Congress, az Oxford University stb. bármelyik bibliográfiai leírása, megoldva ezzel az idegen nyelvű dokumentumok leírását.

Országos Virtuális Könyvtár: egy on-line, osztott virtuális könyvtár, mely alapját képezi a Kárpát-medencei Közös Katalogizálásnak. Az adatbázisban minden könyvtár minden adata egyetlen kereséssel lekérdezhető, tehát az adatbázis egyúttal lelőhely adatbázisként is működik. A világon működő Z39.50-es szerverek szokásos megoldásán túl a mi szerverünk egyetlen internetes kapcsolatfelvétellel a résztvevő 1300 könyvtári adatbázist végigkeresve teljeskörű választ ad a kereső kérdésre, ez nagyságrendi gyorsulást jelent a válaszidők tekintetében. Ezen kívül ugyancsak komoly újítás, hogy a dokumentum átvételekor teljes bibliográfiai leírást kapunk -analitikástól, kötetleírásostól- a világban szokásos egyetlen tétel (pl. egy kötet, vagy egy analitika nélküli leírás) helyett!

Mit jelent az on-line osztott virtuális könyvtár?

On-line: Ha bárhol feldolgoznak egy dokumentumot, az azonnal fölkerül az internetre és mindenki számára látható.
Osztott: A résztvevő könyvtárak adatbázisai egymástól függetlenül tárolódnak, a keresők pillanatok alatt végigkeresik az összes adatbázis összes adatát. Jelenleg kb. 20.000.000 leírás található a szerveren.
Virtuális könyvtár: A nélkül, hogy a könyvtárban lennénk, tájékozódhatnak arról, hogy adott dokumentummal rendelkezik-e adott könyvtár, könyvtárcsoport. Ez a lelőhely adatbázis funkció. A virtuális könyvtárak sok csoportját választhatjuk, megnézhetjük pl., hogy adott településen, vagy adott megyében, vagy szűkebb-tágabb régióban hol lelhető föl a dokumentum, de tematikus csoportok is vannak, pl. a Pedagógiai Intézetek csoportja stb.

Többnyelvűség: Mivel a rendszert hét országban használják, így egyértelmű volt a többnyelvűség igénye. Ennek több szintje határozható meg.
Első szint: a kommunikációs felület többnyelvűvé tétele. A Szirén jelenleg teljes körűen a következő kommunikációs felületekkel rendelkezik: Magyar, német, angol, olasz, spanyol, szlovák, román, francia, készül a szerb.
Folyamatosan készül a honlapunk többnyelvű változata. Második szint: a rendszer képes a különböző országokban leírt és tárgyszavazott dokumentumokat nyelvfüggetlen módon keresni. Ennek lényege a következő: Ha valahol leírják a "bush" tárgyszót, akkor azt pl. magyar nyelven feltett kérdéssel is meg lehet találni. Tehát a ?bokor? kereső kérdésre a  "bush" tárgyszóval megadott dokumentum találat lesz! Ebbe a körbe az ETO jelzetek is beletartoznak, tehát a feldolgozás az ETO és a tárgyszavak vegyes használatával is történhet.
Harmadik szint: a fejlesztők a nyolcvanas években nemzetközi szinten foglalkoztak számítógépes nyelvészettel, részt vettek olyan nagy nemzetközi projektben, amelynek célja az európai nyelvek közötti humán nyelvi fordítórendszer kialakítása az eszperantó, mint közvetítő nyelven keresztül. Ennek keretében elkészült egy ma is működő eszperantó-magyar fordítóprogram, valamint a magyar nyelv alaktani elemzését végző program.

E nyelvészeti munkának a Szirén rendszerbe való beépítése folyamatban van.. A magyar nyelv esetében kb. 2007-től a kereső úgy működik, hogy mögötte az alaktani elemző segítségével az olyan típusú kérdésekre, mint pl. címszó: ?tó?, találat lesz a "Mazuri tavak" című dokumentum! Tehát a rendszer felismeri a szótőváltozatokat, az összetett szavakat.

Ellátó rendszer: Ha egy könyvtár fiókkönyvtárakkal rendelkezik és ellátó rendszerként működik, azt a Szirén rendkívül egyszerűen és hatékonyan kezeli. A fiókkönyvtárnak lehet saját állományrésze, mozgó része, mind a kereső felület, mind a kölcsönzés könnyedén megbirkózik a feladattal. E mellett a regionális rendszerben való tájékozódást az országos virtuális könyvtár is segíti, mert az adott régió könyvtárait egy, a többitől elkülönített virtuális könyvtárcsoportba is be lehet sorolni, és ennek kiválasztásakor a keresések csak az adott régió könyvtáraira vonatkoznak.

WEB-OPAC: adott könyvtár saját szerverén is üzemeltetheti on-line virtuális könyvtárát. Az országos virtuális könyvtárhoz képest ez azt a többletet adja, hogy az olvasók saját aktuális kölcsönzési információikhoz is hozzáférhetnek.

 

Live-update: automatikus program és adatbázis frissítés: már kezdetektől nagy hangsúlyt fektettünk a minél kényelmesebb munkakörülmények megteremtésére. Ennek egyik megvalósítása az, hogy a felhasználónak nem kell figyelnie, mikor kerül új verzió vagy adatbázis csomag a szerverre, mert azt a rendszer figyeli és automatikusan letölti. Így a programok és adatbázisok mindig naprakészek.


Kliens-szerver architectúra: a Szirén egy hatalmas, nemzetközi kliens-szerver architektúrájú rendszer, melyben a szerver egy központi Linux gép, és minden könyvtár Szirénje egy-egy kliens. Ezek a kliensek önmagukban egy lokális hálózatot is jelenthetnek, melyben a munkaállomások száma nem korlátozott. Az adatok a kliens és szerver között folyamatosan áramlanak, és jutnak el az összes további klienshez, a többi könyvtárhoz. A Szirénben a munka tehát egy nagy, közös rendszerben folyik.

Távoli munkaállomás modul: Megfelelő sebességű és állandó internetes kapcsolat esetén a rendszer lehetővé teszi a távoli munkaállomáson való munkát.
Karakterkészlet: A rendszer kezeli az összes latin betűs európai karaktert.
Kompatibilitás más rendszerekkel: A Z39.50-es nemzetközi szabvány alkalmazásával a Szirén adatbázisok teljes körűen bekerültek a nemzetközi vérkeringésbe. A rendszer input-output szinten kezeli a HUNMARC-UNIMARC-USMARC formátumokat, képes bármilyen input karakterkészletet értelmezni és outputként a szokásos karakterkészletek mellett UTF8, vagy UNICODE-t alkalmazni.
A felhasználókról: A lehető legszerteágazóbb könyvtártípusok használják a rendszert, melyeket a virtuális könyvtárban tematikusan is csoportosítottunk. Folyamatosan alakulnak ki az újabb és újabb könyvtártípusokból alakuló új csoportok. A közművelődési könyvtárak mellett megemlítjük a következő már kialakult, illetve kialakuló csoportokat:

Pedagógiai Intézetek
Bíróságok
Kórházak
Iparművészeti ? művészeti - zenei szakkönyvtárak
Mezőgazdasági-természetvédelmi szakkönyvtárak
Idegen nyelvű - nemzetiségi könyvtárak
Teológiai ? egyházi könyvtárak
Egyetemek - főiskolák
Vajdasági könyvtárak
Felvidék
Kárpátalja
Kulturális Intézetek
Múzeumi könyvtárak
Stb.

Történeti áttekintés

Már a Szirén tervezésekor felmerült az az ötlet, hogy a könyvtárak adatbázisainak építésekor a más könyvtárakban leírt dokumentumokat fel lehessen használni. Ezzel kapcsolatban az első publikáció 1992-ben a Könyvtáros c. folyóirat 1992/2-es számában jelent meg. Ugyanebben az évben a sárospataki vándorgyűlésen került bejelentésre, hogy a Szirénhez olyan központi adatbázis készül, ami a Magyar Könyvészet adatait fogja tartalmazni. Ez az adatbázis az 1980-1994-es adatokkal 1994-ben a Szirén felhasználók rendelkezésére állt. 1995-től az Országos Széchényi Könyvtárral történt megállapodás alapján a Szirén rendszer felhasználói kéthetenkénti frissítéssel hozzájutnak a Magyarországon megjelent és az OSZK-ban feldolgozott bibliográfiai leírásokhoz. 1998-tól a szolgáltatás minden lépése az internet segítségével történik. Időközben egy tankönyv adatbázis is elkészült, ami főleg az iskolák munkáját segíti 1998-ra már olyan széles körben terjedt el a Szirén (600 könyvtár), hogy érdemes volt elkészíteni a Szirén Központi Lelőhely Adatbázist, későbbi nevén a SZIKLÁT. 2003-tól az adatbázisok a KELLÓ adataival bővültek. 2004-ben készült el a SZIKLA új változata. Ebből az internetes központi adatbázisból már bibliográfiai tételeket (analitikákkal együtt!) lehetett letölteni. Igaz, ekkor még a szokásos export-inport lépésekkel kissé nehézkesen, de már hozzá lehetett jutni más könyvtárakban leírt bibliográfiai tételekhez. Közben az elérhető adatbázisok körébe a MOKKA is belépett.

A 2004-2006-os évek döntő fejlődést jelentettek. Eddig ui.statikusan felépített adatbázisok segítették a munkát. 2005 első felében készült el az Országos Virtuális Könyvtár, ami egy on-line osztott virtuális könyvtár. Ebben az adatbázisban hét ország 1300 könyvtárának adatai találhatók.

Erre az alapra épülve 2006 első felében megvalósítottuk a Szirén Z39.50-es kliens modulját. Ez lehetővé teszi, hogy a Szirén közvetlenül a programból elérjen 450 külföldi könyvtárat, mint pl. a Library of Congress, Oxford University, Ausztrália, Svédország, Lengyelország stb. Nemzeti Könyvtárai, számtalan amerikai és angol egyetem. Ezekből a könyvtárakból néhány gombnyomással át lehet emelni tételeket, tehát az idegen nyelvű dokumentumok pillanatok alatt átvehetők. A rendszer rendkívül kényelmes lehetősége, hogy a dokumentum keresésekor egy általunk előre beállított sorrendben végighalad a könyvtárakon, tehát egy kereséskor és a tétel átemelésekor minden automatikusan történik. Az utolsó lépés a Szirén szerverünk Z39.50-es szerverré történő fejlesztése volt. Ezzel a kör bezárult, a szolgáltatások köre teljessé vált. Megvalósult régi álmunk, a Kárpát-medencei Közös Katalogizálás, ami Magyarország legnagyobb és legszélesebb körű közös katalogizáló rendszere. Lényege az, hogy az 1300 könyvtár bármelyikében leírt bibliográfia on-line módon a szerverre kerül, amit a többiek azonnal látnak és felhasználhatnak. A tételek a többkötetes művek esetén a többlépcsős leírás szabályai alapján és minden esetben analitikákkal együtt állnak a többi könyvtár rendelkezésére. A programba épített Z39.50-es klienssel rendkívül kényelmesen, igazi "könyvtárosbarát" módon lehet a tételek honosítását elvégezni. Már a dokumentum keresésekor szűrni lehet a dokumentum típusát, mely tetszőleges lehet (könyv, audióvizuális dokumentum, hangdokumentum, cikk, folyóirat).

Az utóbbi évek tartalmilag rendkívül fontos fejlesztéseinek láttán egyre több könyvtár kapcsolódik be ebbe a közös munkába, ami a feldolgozott dokumentumok féleségének rendkívül sokszínűségét eredményezi. Csak néhány példa

A Felvidéki Magyar Bibliográfia
A Vajdasági Magyar Bibliográfia
Bírósági-jogi adatbázisok
Pedagógiai-pszichológiai adatbázisok
Iparművészet
Orvostudomány
Műszaki tudományok
Mezőgazdaság-környezetvédelem
Teológia-egyháztörténet
Stb.

DEMO-t mindenkinek ingyen küldünk.

Hasznos tudnivalók:
Szirén felhasználók száma 1600.
elso installálás: Pannonhalma, Bencés iskolai könyvtár 1988.

internetcímünk: www.sziren.com
E-mail: sziren9@t-online.hu
Posta cím: 1095 Budapest, Gabona u. 3.
Tel/Fax: 06-1-219-56-56