Tisztelt Könyvtárosok, Tisztelt Dokumentumkeresők!

Magyarország legnagyobb internetes online, osztott, virtuális könyv és dokumentumkereső rendszerébe lépnek be. A Szirén 20 éves múltja alatt felhalmozott minden tudásunkat és tapasztalatunkat folyamatosan építjük be ebbe a kereső rendszerbe.

A keresőprogramról, a környezetről: A Szirén keresője linux operációs rendszer alatt futó C-ben megírt rendszer. Az adatbáziskezelő is saját munkánk, melynek kifejlesztése 1985-90 között történt. A keresőprogram az adatbáziskezelő kódjaival együtt 8000 programsorból áll, teljes mérete 200Kbájt. Szerverünk 128 Kbit/s-os elérést tesz lehetővé, de bízunk abban, hogy ennek ellenére értelmes válaszidőket tudunk biztosítani.

Az adatbázisról: A Szirén központi lelőhelyadatbázis jelenleg 1200 könyvtár eddig feldolgozott anyagát tartalmazza. Az adatbázisban féleségét tekintve mintegy hétszázezer dokumentum található, a könyvek mellett minden más dokumentum is, amit a könyvtár feldolgozott (cikk, folyóirat, hang és audiovizuális dokumentumok). Az adatbázis 20 millió rekordot tartalmaz. Az első 200 találatot vetítjük fel. Jelenleg egy mű minden kiadása külön bibliográfiaként jelenik meg, de tervezünk egy ennél tömörebb megoldás is, amikor figyelmen kívül hagyjuk a különböző kiadásokat (választható lehetőség lesz).

A keresésről: Adott könyvtár kiválasztása esetén a világ bármely részén úgy kereshetünk az adatok között, mintha az adott könyvtárban lennénk. Könyvtárcsoportokat alakítunk ki, ilyen jelenleg a megyei Pedagógiai Intézetek könyvtárai.

Egyszerre maximum 5 szempont adható meg, csonkolt keresés esetén minimum 3 karakterrel, a szempontok között és/vagy kapcsolattal.

Keresés a dokumentum nyelvére: A nyelv választásakor javasoljuk a nyelv ablak kitöltését. (német, angol stb.), ilyenkor a kereső az ETO nyelvi alosztását is figyelembe veszi, valamint az OSZK nyelvi kódját és a könyvtáros által beírt szöveges nyelvmegjelölést is.

Könyvtárközi kölcsönzés: A megtalált dokumentumokat a Szirén rendszerben lévő, de az azon kívüli könyvtárak is könyvtárközi kölcsönzésben megkérhetik egymástól. Mindenesetre egy telefonnal, vagy egy e-mail váltással érdemes egyeztetni a kérést.

Sok ötletünk van, amiknek eredményeit folyamatosan viszontlátják ebben az adatbázisban. Ez az adatbázis csak úgy jöhetett létre, hogy az ezernél több Szirén felhasználó szorgalmas munkájával összegyűlt adatokat egy szintén hatalmas munkával létrehozott központi kereső rendszer egybefogja és megnyitja a világ felé. Azok a könyvtárak, ahol még nincs könyvtári rendszer, vagy szeretnének Szirén felhasználók lenni, nyugodtan kérdezzék meg a jelen adatbázisban lévő bármelyik könyvtárat, milyen a Szirén? Minden bizonnyal segíteni fog döntésük meghozatalában.

Minden erőnkkel és minden szakmai tudásunkkal azon dolgozunk, hogy a legmagasabb színvonalú és legátfogóbb internetes könyvtári adatbázist építsünk, mely a határokon túlmutatva Kárpát-medencei szinten, az összmagyarságban gondolkodva teszi közkinccsé mindazt a szellemi értéket, amit a könyvtárakban tárolt dokumentumok testesítenek meg.